<source id="v77gz"></source>
  <u id="v77gz"><p id="v77gz"></p></u>

   <samp id="v77gz"></samp>

   <var id="v77gz"><td id="v77gz"><ins id="v77gz"></ins></td></var>

   <video id="v77gz"></video>
   <source id="v77gz"></source>
  1. KʡУӋCȼԇ}оԺ KʡУӋCȼԇo
   KƫܛRָ

   RZԳָ

   (1)    ָ:

   Mov  mem,ac

   acеĔֵ͵mem,: Mov Ax, 6BH,˼ʮMƔ6BŵAx

   (2)    XCHG AX,BX

   QָAxcBxQָǰAX=420AH   BX=7955H,ָкAX=7955H,  BX=420AH

   (3)    LEA  REG,SRC

   SRCЧַ͵REG

   (4)    ADDӷָ

   ADD  AH,BH

   ָǰ:AH=56H,  BH=24H,ָк7AH

   01010110   AH

   00100100   BH

   ________________

   01111010   AH

   (5)    ADCӷָ

   ADCӷָcADDͬǕټMλ־CFֵ

   磺ָǰDX=0002H   AX=F365H   BX=0005H   CX=E024H

   УADD AX,CX

             1111 0011 0110 0101

             1110 0000 00100100

   CF -1   1101 0011 10001001

   :ADC  DX,BX

             0000000000000010   DX

             0000000000000101   BX

   1           CF

                 000000000001000   DX

   (6)    INC: 1ָ

   INC  AL

   ALǰ67H,ָк׃飺68H

   (7)    SUBλĜpָ

   UB BX,7CX

             ָǰBX=9543H,CX=28AH

             1001 0101 01000011      BX

             0010 1000 10100111      CX

             0110 1100 10011100      BX

   (8)DEC:p1ָcINCĺxͬ

   (9)MUL:˷ָ

      ֹAXßAL*(SRC)

      ֲ:DX,AXßAX*(SRC)

      2007괺ԇ}81

   (10)DAA:ӷʮM{ָ

      Ҋ200681}ALĵλλʮMAF֮gt6H

   (11)AAA:ӷAscii

     ALĴĵλʮMAFgMλ־AF=1tALĴăݼ6,AHĴăݼ1ALĴĸλ,Ҋ200581

   (12)AND:߉݋cָɂ1t1

      AND AL,0FH

      ָǰ AL=39H

        0011 1001     39H

        0000 1111     0FH

        0000 1001     AL

   (13)OR:߉݋ָɂһ1t1

   (14)XOR:߉݋ָɂһ1һ0t1

   (15)SHL߉݋ָ

      SHL DX,7

      ָǰDX=00101001 100100

      ָк: DX=110010000000000

   (16)SHR:߉݋ָ

      SHR DX,7

      ָǰDX=00101001 1001000

      ָк: DX=0000000001010011

   (17)SAL:gָcSHLͬ

   (18)SAR:㔵ָcSHRΨһͬƄӺ̖λֲ׃

       Ҋ200881

   (19)ROL:ѭh

      ROL  AL,3

      ָǰ:AL=0010 1000

      ָк:AL=0000 0101

   (20)ROR:ѭh

   (21)LOOPNZ:

      ѭhָѭhһ΄tCX-1,iѭhYlCX=0

   (22)EQU:

      xֵָA  EQU 5ʾ5xֵoA

   (23)DB:xֹIJռһֹԪ

      DW:xIJռһֆԪ

      DD:xpIJռЃɂֆԪ

   (24)$:@̖ʾȡǰַ

   (25) AAM:ԓָ{ĴALֵ֮, ԓֵɶBCDaֹßoָ̖MULõķe{Ҏt:

          AH AL/10(), AL AL()

   :

          MOV      AL,  9

          MOV      BL,  8

          MUL       BL          ;AL = 72D

          AAM                     ;AH = 7, AL = 2

   中文在线字幕第一页_中文字幕高跟丝袜作品番号_亚洲中文无无码第_日本亚洲欧美国产日韩a??y_在线观看亚洲av无码专区